Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới
         Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

Văn hóa xã hội

Lễ hội Đền Và – Nét đẹp văn hóa tâm linh xứ Đoài

Thị xã Sơn Tây – mảnh đất trung tâm của xứ Đoài xưa có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử và đậm đặc những lễ hội. Hàng năm trên địa bàn thị xã có 65 lễ hội truyền thống diễn ra, nhưng lớn...

 

 

 

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 5
Tổng: 5.621.658