thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội việt nam

Danh sách các đơn vị chậm BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tháng 11 năm 2023

Ngày đăng 07/12/2023 | 08:48 AM  | View count: 1
Xem chi tiết

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( tính đến tháng 9 năm 2023 )

Ngày đăng 23/10/2023 | 11:21 AM  | View count: 16
Xem chi tiết

DS các đơn vị phạm chế độ chích nộp BHXN tính đến tháng 8/2023

Ngày đăng 29/09/2023 | 04:40 PM  | View count: 20
Xem chi tiết

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( tính đến tháng 7 năm 2022 )

Ngày đăng 08/08/2023 | 09:54 AM  | View count: 33
Xem chi tiết

Thay đổi thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8/2023

Ngày đăng 07/08/2023 | 11:17 AM  | View count: 29
    Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo về việc thay đổi thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8/2023 để chi trả theo mức...

DS các đơn vị phạm chế độ chích nộp BHXN tính đến tháng 6/2023

Ngày đăng 05/07/2023 | 07:57 AM  | View count: 42
Xem chi tiết

DS các đơn vị phạm chế độ chích nộp BHXN tính đến tháng 5/2023

Ngày đăng 13/06/2023 | 10:39 AM  | View count: 27
Xem chi tiết

DS các đơn vị phạm chế độ chích nộp BHXN tính đến tháng 4/2023

Ngày đăng 08/05/2023 | 09:46 AM  | View count: 39
Xem chi tiết

DS các đơn vị phạm chế độ chích nộp BHXN tính đến tháng 3/2023

Ngày đăng 08/05/2023 | 09:44 AM  | View count: 25
Xem chi tiết

DS các đơn vị phạm chế độ chích nộp BHXN tính đến tháng 02/2023

Ngày đăng 21/03/2023 | 10:32 AM  | View count: 86
Xem chi tiết

DS các đơn vị phạm chế độ chích nộp BHXN tính đến tháng 01/2023

Ngày đăng 23/02/2023 | 03:52 PM  | View count: 52
Xem chi tiết

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( tính đến tháng 12 năm 2022 )

Ngày đăng 17/01/2023 | 03:18 PM  | View count: 36
Xem chi tiết

DS các đơn vị phạm chế độ chích nộp BHXN tính đến tháng 11/2022

Ngày đăng 23/12/2022 | 04:00 PM  | View count: 35
Xem chi tiết

DS các đơn vị phạm chế độ chích nộp BHXN tính đến tháng 10/2022

Ngày đăng 24/11/2022 | 03:53 PM  | View count: 110
Xem chi tiết

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( tính đến tháng 9 năm 2022)

Ngày đăng 10/11/2022 | 02:46 PM  | View count: 65
Xem chi tiết

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( tính đến tháng 8 năm 2022)

Ngày đăng 19/09/2022 | 03:37 PM  | View count: 65
Xem chi tiết

DS các đơn vị phạm chế độ chích nộp BHXN tính đến tháng 7/2022

Ngày đăng 09/08/2022 | 09:28 AM  | View count: 70
Xem chi tiết

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới