thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chế độ chính sách mới

Chính sách mới có hiệu lực tháng 5 năm 2024

Ngày đăng 09/05/2024 | 09:37 AM  | View count: 9
1. Tiêu chuẩn chung với chức danh công chức lãnh đạo, quản lý Tại  Nghị định 29/2024/NĐ-CP , Chính phủ quy định tiêu chuẩn áp...

DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5 NĂM 2024

Ngày đăng 09/05/2024 | 09:30 AM  | View count: 19
STT TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH, NGÀY CÓ ...

Quy định mới về chế độ chi với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện

Ngày đăng 09/05/2024 | 09:27 AM  | View count: 10
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi,...

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Ngày đăng 03/04/2024 | 04:16 PM  | View count: 16
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 22/2023/TT-BTTT ngày 31/12/2023 quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho Cổng...

SỬA BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

Ngày đăng 03/04/2024 | 04:14 PM  | View count: 19
Ngày 01/3/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 211/QĐ-TTg sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về...

ĐIỂM MỚI CỦA QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2024

Ngày đăng 03/04/2024 | 04:08 PM  | View count: 14
Xem chi tiết

DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 04 NĂM 2024

Ngày đăng 03/04/2024 | 04:04 PM  | View count: 15
STT TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH, NGÀY CÓ HIỆU LỰC NGHỊ ĐỊNH...

CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 04 NĂM 2024

Ngày đăng 03/04/2024 | 04:02 PM  | View count: 14
     1. Mốc thời gian tính khen thưởng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang từ 20/4/2024     Từ 20/4/2024, Nghị định số  28/2024/NĐ-CP...

02 QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/4/2024

Ngày đăng 03/04/2024 | 03:54 PM  | View count: 16
      Luật Đất đai 2024  được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 vào sáng ngày 18/01/2024. Về hiệu lực thi...

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Ngày đăng 03/04/2024 | 03:51 PM  | View count: 12
     Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và...