thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển Khai tổ chức " Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc"

Ngày đăng 09/11/2017 | 02:47 PM  | View count: 178
Xem chi tiết

Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt Sĩ (27/7/1947-27/7/2017)

Ngày đăng 17/07/2017 | 05:24 PM  | View count: 491
Kế hoạch Tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt Sĩ...

Kế hoạch Luân chuyển, điều động cán bộ, lãnh đạo quản lý trường học giai đoạn 2017-2020

Ngày đăng 17/07/2017 | 05:18 PM  | View count: 1540
Kế hoạch luân chuyển cán bộ...

Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện ứng xử văn minh khi tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn

Ngày đăng 13/07/2017 | 11:10 AM  | View count: 33
Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện ứng xử văn minh...

Kế hoạch Hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2017-2020

Ngày đăng 13/07/2017 | 11:03 AM  | View count: 16
Kế hoạch Hành động sản xuất...

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Thi hành án dân sự

Ngày đăng 05/07/2017 | 04:15 PM  | View count: 156
Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/02/2017...