thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017

Ngày đăng 23/03/2017 | 11:21 AM  | View count: 403
Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về ...

Kế hoạch hoạt động của Ban công tác người cao tuổi thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 17/03/2017 | 04:10 PM  | View count: 382
Kế hoạch của Ban công tác...

Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em năm 2017

Ngày đăng 17/03/2017 | 04:08 PM  | View count: 430
Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích ...

Kế hoạch tổ chức công tác diệt chuột, bảo vệ sản xuất và sức khỏe cộng đồng năm 2017

Ngày đăng 17/03/2017 | 04:06 PM  | View count: 227
Kế hoạch tổ chức chiến dịch diệt chuột...

Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2017

Ngày đăng 16/03/2017 | 04:35 PM  | View count: 40
Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em...

Kế hoạch Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 16/03/2017 | 04:32 PM  | View count: 18
Kế hoạch tăng cường công tác kiểm soát trọng tải...

Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2017-2018

Ngày đăng 16/03/2017 | 04:25 PM  | View count: 87
Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá...

Kế hoạch Phòng, chống dịch cúm A(H7N9) trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 16/03/2017 | 04:22 PM  | View count: 28
Kế hoạch phòng, chống dịch cúm A (H7N9)....