thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch quản lý Quảng cáo, giao vặt tin nhắn rác trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 01/03/2017 | 11:06 AM  | View count: 30
Kế hoạch quản lý hoạt động quảng cáo ....

Kế hoạch ứng phó với virut cúm gia cầm A/H7N9 và cả chủng virut cúm gia cầm có khả năng lây sang người

Ngày đăng 01/03/2017 | 10:55 AM  | View count: 12
Kế hoạch ứng phó với virut...

Kế hoạch Thi đua khen thưởng kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

Ngày đăng 01/03/2017 | 10:44 AM  | View count: 15
Kế hoạch thi đua khen thưởng...

Kế hoạch công tác phòng chống ma túy trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 01/03/2017 | 10:29 AM  | View count: 16
Kế hoạch phòng chống ma túy trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Kế hoạch công tác giáo dục Quốc phòng, an ninh thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 01/03/2017 | 10:20 AM  | View count: 38
Kế hoạch giáo dục quốc phòng, an ninh

Kế hoạch công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2017

Ngày đăng 14/02/2017 | 09:01 AM  | View count: 122
Kế hoạch công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2017