thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2017

Ngày đăng 14/02/2017 | 08:59 AM  | View count: 146
Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2017

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 13/02/2017 | 03:03 PM  | View count: 22
Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Kế hoạch kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

Ngày đăng 13/02/2017 | 02:58 PM  | View count: 42
Kế hoạch kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

Kế hoạch tổ chức chiến dịch tăng cường tuyên truyền lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau sinh ...

Ngày đăng 13/02/2017 | 02:49 PM  | View count: 25
kế hoạch tuyên truyền lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau sinh...

Kế hoạch triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Ngày đăng 13/02/2017 | 02:46 PM  | View count: 57
Triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn thị xã sau tết Đinh Dậu 2017

Kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 13/02/2017 | 02:44 PM  | View count: 34
Kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Kế hoạch triển khai quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao Sơn Tây

Ngày đăng 06/02/2017 | 10:45 AM  | View count: 78
Kế hoạch triển khai quyết định thành lập Trung tâm...

Công tác An toàn thực phẩm thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 06/02/2017 | 10:44 AM  | View count: 28
An toàn thực phẩm năm 2017

Kế hoạch triển khai công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2017

Ngày đăng 20/01/2017 | 05:02 PM  | View count: 30
Kế hoạch triển khai công tác dân số ...

Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của thị xã Sơn Tây năm 2017

Ngày đăng 20/01/2017 | 05:00 PM  | View count: 20
Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính