thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng thị xã Sơn Tây năm 2016

Ngày đăng 27/09/2016 | 01:55 PM  | View count: 14
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng

Kế hoạch Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên địa bàn thị xã

Ngày đăng 24/09/2016 | 09:07 AM  | View count: 25
Thực hiện Tháng hành động bình đẳng giới

Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trao "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 24/09/2016 | 09:00 AM  | View count: 1534
Triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Kế hoạch Tổ chức kiểm tra các điểm truy cập dịch vụ Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thị xã

Ngày đăng 24/09/2016 | 08:53 AM  | View count: 278
Kế hoạch kiểm tra các điểm truy cập dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng

Kế hoạch bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 15/09/2016 | 02:39 PM  | View count: 51
Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 16/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/09/2016 | 02:15 PM  | View count: 28
Thực hiện Chỉ thị 16/CT- UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo