thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2016)

Ngày đăng 11/08/2016 | 05:08 PM  | View count: 44
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin và tuyên truyền kỷ niệm 71 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1954 -19/8/2016) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016) và 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2016)

Ngày đăng 11/08/2016 | 10:34 AM  | View count: 28
Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền kỳ niệm 71 năm ngày Cách mạng tháng 8 và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rỗi nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2016

Ngày đăng 08/08/2016 | 04:17 PM  | View count: 16
Thực hiện đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thị xã năm 2016

Kế hoạch tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ mùa năm 2016

Ngày đăng 04/08/2016 | 05:11 PM  | View count: 28
Tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ mùa năm 2016

Kế hoạch công tác Biển Đông - Hải đảo thị xã Sơn Tây năm 2016 -2017

Ngày đăng 04/08/2016 | 05:06 PM  | View count: 524
Công tác Biển Đông - Hải đảo thị xã Sơn Tây năm 2016-2017

Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Sơn Tây (03/8/1954-03/8/2016); 86 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2016) và phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ thị xã Sơn Tây giai đoạn 1930-2015

Ngày đăng 29/07/2016 | 08:24 AM  | View count: 34
Tổ chức kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng Sơn Tây và 86 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vể "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2016"

Ngày đăng 28/07/2016 | 09:51 AM  | View count: 14
Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2016"

Kế hoạch rà soát người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2016

Ngày đăng 27/07/2016 | 03:01 PM  | View count: 20
Kế hoạch rà soát người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn thị xã năm 2016

Kế hoạch kiểm tra sản xuất RAT và ký cam kết sản xuất RAT trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 21/07/2016 | 11:12 AM  | View count: 33
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm Quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm