thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XX
Ngày đăng 05/12/2017 | 02:23  | View count: 501

Sáng 5/12, BCH Đảng bộ thị xã khóa XX tổ chức hội nghị chuyên đề quý IV năm 2017, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã năm 2017, chương trình công tác trọng tâm năm 2018; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của đảng năm 2017, kế hoạch kiểm tra giám sát của Thị ủy năm 2018. Đồng chí Nguyễn Quang Sơn – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2017, BCH Đảng bộ thị xã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cùng 15 xã, phường thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Kết quả giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước thực hiện 3.746 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch năm (tăng 7,9% so với  cùng kỳ năm trước); các ngành  dịch vụ ước thực hiện 3.417 tỷ đồng, đạt 100,8% KH năm (tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước); giá trị sản xuất nông lâm thủy sản ước thực hiện 995 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 413,6 tỷ đồng, bằng 125% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách thị xã và các xã, phường ước thực hiện 1.335,3 tỷ đồng (bằng 123,4% so với cùng kỳ năm trước). Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý trật tự đô thị, đảm bảo ATGT được tăng cường đẩy mạnh. Văn hóa xã hội có bước phát triển trong đó thị xã tổ chức thành công Đại hội TDTT  thu hút hơn 5.000 lượt vận động viên tham gia thi đấu các môn, là một trong 10 đơn vị xuất sắc được Thành phố khen thưởng. 

Về công tác chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã triển khai tốt các giải pháp ổn định kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát của đảng được tăng cường trong đó Uỷ ban kiểm tra thị ủy và cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ do Điều lệ đảng quy định như kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra Đảng ủy cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; công tác thi hành kỷ luật đảng đảm bảo theo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục quy định.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến tập trung vào các vấn đề: xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; đăng ký, quản lý đất đai; quản lý chợ; cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng, kênh mương nội đồng sau dồn điền đổi thửa…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Sơn Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị trong năm 2018, các phòng, ban, ngành, xã, phường bám sát nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác năm; tập trung tháo gỡ khó khăn, tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra./.

HOÀNG PHƯƠNG