thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Thành ủy Hà Nội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
Ngày đăng 08/12/2017 | 09:14  | View count: 2442

Ngày 8/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự tại điểm cầu thị xã Sơn Tây có đ/c Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư TT Thị ủy, các đồng chí trong BTV Thị ủy, Thường trực HĐND – UBND - UBMTTQ thị xã; Trưởng, phó các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra Thị ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy và và lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn.

Các đại biểu học tập Nghị quyết tại điểm cầu Sơn Tây

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt nội dung 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Phong – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đồng chí yêu cầu cấp ủy đảng và toàn hệ thống chính trị cần bám sát nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các chương trình, kế hoạch của Thành ủy để tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Theo kế hoạch, BTV Thị ủy triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII vào ngày 14/12/2017; các đảng ủy, chi ủy cơ sở tổ chức xong trước ngày 18/12/2017./.

PHẠM HẢO