thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
Ngày đăng 14/12/2017 | 09:28  | View count: 647

Sáng 14/12, BTV Thị ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư TT Thị ủy kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo thị xã; lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng; các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội; báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thị xã; bí thư, phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Thị ủy; cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo, dân vận xã, phường; bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW hội CCB Việt Nam – Báo cáo viên TW truyền đạt nội dung cơ bản  4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”. 

Đây là lớp thứ 2 do Thị ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII . Sau hội nghị, các đảng ủy, chi ủy cơ sở tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết tới toàn thể cán bộ đảng viên, thời gian hoàn thành trước ngày 18/1/2018. Đồng thời bám sát kế hoạch, chương trình hành động của Thị uỷ để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống./.

 

HOÀNG PHƯƠNG