thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Hội nông dân thị xã tổng kết công tác năm 2017
Ngày đăng 21/12/2017 | 10:24  | View count: 2257

Sáng ngày 21/12, Hội nông dân thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Mô hình nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Kim Sơn

Trong năm 2017, hội kết nạp 476 hội viên mới, đạt 136% kế hoạch. Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng 350 triệu đồng, đạt 175% kế hoạch, nâng tổng nguồn vốn quỹ lên 14 tỷ 775 triệu đồng cho trên 1.427 hộ hội viên vay vốn. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp hội tích cực hưởng ứng với 3198 hộ hội viên nông dân đạt hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 4 cấp. Trong đó, cấp Trung ương 4 hộ, cấp thành phố 43 hộ, cấp thị xã 1.044 hộ và cấp xã, phường 3.198  hộ. Bên cạnh đó, Hội phối hợp với Trạm khuyến nông, Trạm thú y, Trạm bảo vệ thực vật thị xã tổ chức 84 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh cây trồng vật nuôi cho trên 6000 lượt hội viên tham dự; chủ động triển khai xây dựng các mô hình kinh tế và duy trì câu lạc bộ phát triển kinh tế; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tương trợ giúp nhau về tiền, cây, con, giống, vật tư, ngày công lao động cùng phát triển sản xuất. Qua đó đã giúp 212 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Hội tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Vận động hội viên tích cực tham gia phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất điển hình tiên tiến, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Các tập thể được Hội nông dân thị xã khen thưởng

Nhân dịp này, 51 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 được UBND và Hội nông dân thị xã khen thưởng.

 

 

                          Phan Thanh