thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Đông tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017
Ngày đăng 19/01/2018 | 10:45  | View count: 396

Sáng ngày 19/1, Đảng ủy xã Sơn Đông tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Trong năm 2017, Đảng ủy xã Sơn Đông lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Ban hành 259 văn bản các loại, trong đó có 1 chương trình, 44 nghị quyết, 20 quyết định cùng nhiều văn bản chỉ đạo khác góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Năm 2017 tổng giá trị kinh tế toàn xã ước 373,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 26,8 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,6%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được quan tâm. Chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được nâng cao với 88,9% số hộ đạt gia đình văn hoá. Về công tác xây dựng Đảng, trong năm kết nạp 12 đảng viên mới đạt 100% kế hoạch, chuyển đảng chính thức cho 14 đảng viên, cử 16 quần chúng ưu tú đi học lớp tìm hiểu về đảng. Hoàn thiện hồ sơ tặng, truy tặng huy hiệu cho 78 đảng viên.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, xã Sơn Đông đề ra 16 chỉ tiêu phấn đấu, 10 nhiệm vụ trọng tâm cùng 5 giải pháp chủ yếu, huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân, thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, kế hoạch công tác đã đề ra; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, 34 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2017 được Đảng ủy xã khen thưởng. 

                                                                         Phan Thanh