thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Hội thảo xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
Ngày đăng 30/03/2018 | 08:19  | View count: 308

Ngày 29/3, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phối hợp với Thị ủy Sơn Tây tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Đồng chí Vũ Đức Bảo - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi hội thảo

Thị xã Sơn Tây là đô thị loại III trực thuộc TP Hà Nội có tổng diện tích đất tự nhiên 113,46km2, dân số 185.836 người, với 9 phường, 6 xã. Đảng bộ thị xã có 50 tổ chức cơ sở đảng, bao gồm 24 đảng bộ và 26 chi bộ cơ sở với gần 9.500 đảng viên. Trong những năm qua, việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương tại thị xã Sơn Tây được tổ chức chặt chẽ, thống nhất dựa trên cơ sở thực hiện các quy định của Luật Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Thủ đô năm 2012 và các quy định hiện hành khác. Tuy nhiên, thị xã Sơn Tây là đơn vị hành chính vừa có đô thị vừa có nông thôn nên Sơn Tây cần có một cơ chế chính sách riêng để quản lý xã hội phù hợp với thực tế đó là vừa quản lý đô thị vừa quản lý nông thôn. Việc áp dụng Sơn Tây như một quận hay huyện theo các quy định pháp luật hiện hành là chưa phù hợp.

Tại buổi làm việc, đã có 21 ý kiến của các đại biểu tập trung thảo luận vào 5 nhóm vấn đề chính: vị trí, vai trò lãnh đạo của đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong mô hình chính quyền đô thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); thực hiện mô hình Trưởng ban Dân vận Thị ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã; thí điểm Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch UBND cùng cấp; thành lập cơ quan đại diện chung cho MTTQ và các đoàn thể của thị xã; thực hiện khoán kinh phí cho cán bộ bán chuyên trách xã phường; giữ nguyên hay không tổ chức HĐND phường như hiện nay... Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu ra nhiều vấn đề hiện nay đang áp dụng nhưng không phù hợp với thực tế như: việc quy định chính quyền phường loại 3 chỉ có 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch là không phù hợp, chưa đáp ứng được thực tế công việc; bất hợp lý trong việc mua sắm tập trung; chồng chéo trong công tác quản lý, khám chữa bệnh giữa Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây; xây dựng quy chế sử dụng công chức hợp đồng có thời hạn thay vì công chức không thời hạn như hiện nay; các phòng ban chuyên môn chuyển về cho UBND thị xã quản lý để thuận tiện cho công việc; áp dụng hình thức cấp trên trực tiếp bổ nhiệm các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường, thay vì để HĐND bầu; giữ nguyên HĐND thị xã nhưng áp dụng mô hình đại biểu chuyên trách…

Đ/c Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi hội thảo, đ/c Vũ Đức Bảo - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí khẳng định, TP Hà Nội từng bước triển khai thực hiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Do đó, việc triển khai thực hiện cần có lộ trình và dựa trên điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng lĩnh vực. Việc thí điểm nhằm bảo đảm chủ trương tinh gọn bộ máy, không chồng chéo và giải quyết được vấn đề bất cập, đảm bảo hợp lý với điều kiện cụ thể từng địa phương./.

PHẠM HẢO