thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Hội nghị thông tin thời sự trong nước, quốc tế quý I năm 2018
Ngày đăng 06/04/2018 | 09:05  | View count: 518

Sáng ngày 6/4, tại Hội trường UBND thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế quý I năm 2018. Dự hội nghị có đ/c: Nguyễn Quang Sơn - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XX; đại biểu HĐND thị xã khóa XIX; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thị xã và cơ sở; các đồng chí cán bộ trung - cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn cùng lãnh đạo chủ chốt các cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy.

Đ/c báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu - Báo cáo viên Trung ương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam thông tin về tình hình an ninh, chính trị quốc tế, khu vực và trong nước thời gian gần đây, nhấn mạnh kết quả đạt được của nước ta sau khi thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung Ương 4 (khóa XII); những điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của nước ta 3 tháng đầu năm và dự báo tình hình những tháng cuối năm; quan hệ và cạnh tranh giữa các nước lớn trên thế giới. Trên cơ sở đó, đồng chí cũng phân tích những ảnh hưởng của bối cảnh quốc tế, khu vực đến hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, đòi hỏi công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước ta phải có những chiến lược phù hợp, nhằm phục vụ tốt hơn trong phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Toàn cảnh hội nghị

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt từ thị xã đến cơ sở kịp thời nắm bắt được thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, từ đó có định hướng đúng đắn trong công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển đất nước theo đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước./. 

                                          

 

                                                   Phan Thanh