thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Ngày đăng 12/04/2018 | 03:32  | View count: 47

Sáng ngày 11/4, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với các ban Đảng tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 80 đồng chí đảng viên mới.

 

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thị ủy khai mạc lớp học

Đến dự và phát biểu khai mạc tại lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy khẳng định việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên mới là nhiệm vụ cơ bản, cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đồng chí cũng đề nghị các học viên chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học, nỗ lực cố gắng, tích cực, chủ động, tự giác học tập để vận dụng những kiến thức đã học được vào thực tiễn nơi mình công tác đạt hiệu quả cao nhất.

Trong thời gian 10 ngày từ 11 - 23/4, học viên được học tập, nghiên cứu 9 bài học cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng HCM, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng CSVN.

Kết thúc khóa học các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập./

                                                                                                                                Trang- Yến