thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Gần 100 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng
Ngày đăng 06/06/2018 | 09:36  | View count: 203

Sáng 6/6, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho gần 100 quần chúng ưu tú thuộc 31 cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tới dự.

Các đại biểu tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng

Trong thời gian từ ngày 6/6 - 13/6, các học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… Qua đó nhằm nâng cao nhận thức cách mạng, bản lĩnh chính trị để mỗi quần chúng ưu tú tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là lớp bồi dưỡng kết nạp đảng thứ hai do Thị ủy Sơn Tây tổ chức trong năm 2018. 

Kiều Hương