thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Kim Sơn sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ
Ngày đăng 15/03/2023 | 13:28  | View count: 73

Sáng ngày 15/3, Đảng uỷ xã Kim Sơn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Trần Anh Tuấn - Thành uỷ viên - Bí thư Thị uỷ, Trần Phạm Hùng - Uỷ viên BTV - Phó Chủ tịch HĐND thị xã tới dự.

Các cá nhân được BTV Thị ủy khen thưởng

Đảng bộ xã Kim Sơn hiện có 11 chi bộ trực thuộc với 459 đảng viên. Trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do khách quan, chủ quan tác động, song Đảng bộ và nhân dân Kim Sơn đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu. Kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; quốc phòng, an ninh được giữ vững, tệ nạn xã hội được ngăn chặn đẩy lùi, trật tự an toàn xã hội bảo đảm ổn định. Công tác xây dựng nông thôn mới có chuyển biến mạnh, xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, tiến tới hoàn thành NTM kiểu mẫu năm 2023. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân được xây dựng, củng cố. Đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong công cuộc đổi mới. Tổng thu ngân sách trong 3 năm đạt 35 tỷ 384 triệu đồng, thu nhập bình quân năm 2022 đạt 68 triệu đồng/người/năm. Hàng năm có trên 94,5% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Triển khai nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng ủy xã Kim Sơn xác định: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền nhằm thúc đẩy triển khai thực hiện đúng qui hoạch phân khu, vùng sản xuất, chăn nuôi, thủy sản, trồng cây ăn quả, trồng rau an toàn….Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ; gắn chuyển dịch cơ cấu kinh tế với cơ cấu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập.Quản lý tốt mốc giới, địa giới hành chính. Theo dõi biến động đất đai để chỉnh lý kịp thời về sổ sách. Tích cực tuyên truyền chính sách pháp luật đất đai đặc biệt là Luật đất đai sửa đổi năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Thường xuyên tuyên truyền quán triệt và vận động cụ thể hóa các Nghị quyết của Thị ủy về phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ vào tình hình thực tế của địa phương.Thường xuyên quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước về An ninh - Quốc phòng. Xây dựng ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động. Tổ chức có hiệu quả hoạt động phối hợp giữa công an, quân sự, hội Cựu chiến binh, MTTQ và các đoàn thể. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ tổ quốc, phát huy tốt hiệu quả hoạt động của nhóm nhân dân tự quản. Đảm bảo các mâu thuẫn, vấn đề mới phát sinh được giải quyết ngay tại khu dân cư.

Nhân dịp này, 3 cá nhân đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2023) được BTV Thị ủy khen thưởng. BCH Đảng bộ xã khen thưởng 12 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 -2025./.

 

                                                                                                            PHẠM HẢO