thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Thường trực Thị ủy làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp
Ngày đăng 22/03/2023 | 11:45  | View count: 175

Sáng ngày 22/3, Thường trực Thị ủy cùng lãnh đạo UBND và một số phòng, ban liên quan làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp thị xã về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Đồng chí Trần Anh Tuấn – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

Đ/c Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thị xã hiện nay có 34 tổ chức đảng với tổng số 614 đảng viên. Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp thị xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra tháng 5/2020 bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí. Thường trực Đảng ủy có 2 đồng chí thuộc biên chế Cơ quan Thị ủy. Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đạt được nhiều kết quả: các chỉ tiêu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều cơ bản đạt theo Nghị quyết Đại hội đề ra, tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước năm sau đều cao hơn năm trước. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết đạt 80% trở lên. Tổ chức Lễ công bố thành lập mới 1 chi bộ với 3 đảng viên. Đề nghị BTV Thị ủy ra quyết định kết nạp 35 quần chúng ưu tú vào Đảng, đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng cho 26 đồng chí. Cử 47 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 32 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Các chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Khối đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối doanh nghiệp phấn đấu tổng doanh thu toàn khối hàng năm tăng bình quân từ 5-7%.; 90% trở lên trong khối sản xuất kinh doanh có lãi; 100% doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ đối với Nhà nước; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 3-5%/năm; 100% đảng viên tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; thành lập mới 4 tổ chức Đảng, kết nạp từ 25-30% dảng viên mới…

Đ/c Bí thư Thị ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Anh Tuấn – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy lưu ý Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về công tác báo cáo, sổ sách, ghi chép; hỗ trợ động viên cho những doanh nghiệp, doanh nhân có phẩm chất chính trị tốt, mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng là chủ doanh nghiệp. Mở rộng mối quan hệ với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ở các địa phương khác để học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành. Rà soát, cập nhật số liệu đảng viên khi có sự thay đổi như doanh nghiệp thoái vốn, cổ phần hóa. Đồng chí Bí thư Thị ủy cũng giao Văn phòng Thị ủy và các đơn vị liên quan tổ chức buổi gặp mặt giữa Thường trực Thị ủy, lãnh đạo thị xã với chủ doanh nghiệp, cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp là đảng viên. Giao UBND thị xã tổ chức hội nghị giữa Công an thị xã với các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, vướng mắc về công tác PCCC để tháo gỡ từng trường hợp cụ thể. Đối với các kiến nghị khác, giao UBND thị xã xem xét giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

                                                                         

                                                                                                                      PHẠM HẢO