thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây: Chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự cho Đại hội Công đoàn thị xã nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày đăng 12/05/2023 | 16:05  | View count: 133

Chiều 12/5, tại Trung tâm chính trị, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành Công đoàn thị xã khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đ/c Chủ tịch LĐLĐ thị xã báo cáo Đề án nhân sự và quy trình lấy phiếu tín nhiệm

Tại Hội nghị, đồng chí Hứa Đức Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ thị xã đã báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và các quy trình, các bước triển khai lấy phiếu giới thiệu nhân sự. Trước đó, bám sát Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các văn bản, hướng dẫn, chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028, trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn khóa XI, LĐLĐ thị xã đã tiến hành rà soát chặt chẽ các trường hợp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực công tác, trình độ chuyên môn, độ tuổi, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và công tác Công đoàn; chuẩn bị chu đáo, toàn diện công tác nhân sự cho Đại hội Công đoàn thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã đã báo cáo với LĐLĐ Thành phố và Ban Thường vụ Thị ủy về việc tổ chức Đại hội vào tháng 6/2023. Để đạt được tiến độ và kết quả Đại hội, hôm nay, LĐLĐ thị xã đã bắt tay vào công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội. Quy trình nhân sự cũng hết sức chặt chẽ, đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng.

Lấy phiếu tín nhiệm nhân sự trình Đại hội 

Trên cơ sở thực hiện quy trình 5 bước, Hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua lấy phiếu tín nhiệm 8 đồng chí tái cử và 11 đồng chí tham gia lần đầu để đưa ra bầu tại Đại hội Công đoàn thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

BÍCH DIỆP - HOÀNG PHƯƠNG