thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Tọa đàm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Ngày đăng 16/05/2023 | 15:20  | View count: 75

Chiều ngày 16/5, Thị ủy tổ chức hội nghị tọa đàm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Các đồng chí: Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Trần Lưu Hoa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Nguyễn Quang Hán – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã; Lê Đại Thăng - Ủy viên BTV – Phó Chủ tịch UBND thị xã tới dự.

 

Thị xã đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng mới các trường học

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, thị xã Sơn Tây đã thực hiện tốt đổi mới căn bản và toàn diện công tác giáo dục và đào tạo: duy trì và phát triển quy mô, mở rộng chất lượng mạng lưới trường, lớp; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cơ bản từng bước kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại hóa, làm cho cảnh quan, môi trường sư phạm trở nên thân thiện, xanh - sạch - đẹp đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, phụ huynh trên địa bàn thị xã và yêu cầu đào tạo nhân lực trong thời kỳ mới. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt kết quả tốt. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên phát triển về chất lượng, đảm bảo đồng bộ về cơ cấu. Công tác quản lý có nhiều đổi mới, theo hướng tăng cường phân cấp quản lý và giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục, tập trung quản lý chất lượng và hiệu quả giáo dục. Chất lượng giáo dục có nhiều bước tiến bộ đáng kể cả về mũi nhọn và đại trà; đặc biệt là kết quả thi vào lớp 10 - THPT và kết quả tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng đạt cao. Một số mô hình giáo dục của thị xã được triển khai và nhân rộng trong các trường trên địa bàn Thành phố đạt hiệu quả. Kết quả thi đua của các nhà trường trên địa bàn thị xã được Trung ương, Thành phố đánh giá, khen thưởng, trong đó có 1 tập thể đạt cờ Chính phủ, 9 tập thể đạt cờ Thành phố, 10 tập thể tặng Bằng khen Bộ GD&ĐT, Thành phố, 26 tập thể Lao động xuất sắc; nhiều cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố, được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Thành phố, là những minh chứng cho phong trào thi đua dạy tốt - học tốt của ngành GD&ĐT thị xã.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tại hội nghị, đã có 12 tham luận của các đại biểu được trình bày tập trung vào các nhóm vấn đề cơ bản như: Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và những yếu tố tác động đến công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Đánh giá kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện các mục tiêu, quan điểm Nghị quyết số 29-NQ/TW. Những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã thực hiện trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã Sơn Tây.  Kiến nghị, đề xuất những giải pháp khả thi thực hiện hiệu quả công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã Sơn Tây trong thời gian tới.

Thông qua tọa đàm nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy, Thị ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi để tiếp tục củng cố, nâng cao kết quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị của thị xã và yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của Thủ đô và đất nước trong thời gian tới.

 

PHẠM HẢO - THÀNH CHUNG 

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới