thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Ngày đăng 25/05/2023 | 10:48  | View count: 166

Trong 2 ngày 24 và 25/5, Hội Nông dân thị xã Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho 14.510 hội viên nông dân toàn thị xã. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội; Nguyễn Quang Hán – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã; Ngô Đình Ngũ – Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới

Hội Nông dân thị xã Sơn Tây hiện có 14.510 hội viên nông dân tham gia sinh hoạt tại 12 đơn vị xã phường, 85 chi hội theo địa bàn dân cư. Với phương châm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, sát hội viên, nông dân và tình hình thực tiễn ở địa phương; các cấp hội nông dân trên địa bàn thị xã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của hội; tăng cường hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Hàng năm đã có từ 60-65% hộ hội viên, nông dân hưởng ứng, đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi 4 cấp, cuối năm các cấp Hội tổ chức bình xét, thẩm định có trên 65% số hộ đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đến nay, toàn thị xã có 19.236 lượt hộ đạt SXKD giỏi các cấp, trong đó cấp TW có 29 hộ, TP có 362 hộ, cấp thị xã có 2.284 hộ đạt. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của đảng, nhà nước, sự chỉ đạo của Hội nông dân thị xã TP Hà Nội và Thị ủy Sơn Tây, các cấp hội nông dân thị xã đã chủ động tham mưu với chính quyền địa phương, đơn vị trên địa bàn trợ giúp nông dân nghèo về vốn, vật tư phân bón, giống các loại; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng NHNN&PTNT cho hội viên nông dân vay vốn phát triển kinh tế. Số dư tại NHCSXH đến 30/3/2023 đạt 149,7 tỷ đồng cho 3103 lượt hộ vay. Dư nợ quỹ HTND do Hội Nông dân thị xã  đang quản lý đạt 22 tỷ 940 triệu đồng cho 854 hộ vay để kịp thời hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu, thoát nghèo.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thị xã là lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn. Các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp ở nông thôn; đã xây dựng được 86 đoạn đường nông dân tự quản; 60 mô hình bảo vệ môi trường... Cùng với hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, Hội Nông dân thị xã luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân; tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân. Hàng năm có 100% hộ nông dân đăng ký gia đình văn hoá, cuối năm bình xét có trên 92% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thị xã luôn được Hội cấp trên đánh giá, công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Hội Nông dân Thành phố, thị xã tặng bằng khen và giấy khen. Trong đó tiêu biểu như TW Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân qua các năm; Nhiều tập thể, cá nhân khác cũng được nhận giấy khen, kỷ niệm chương vì có thành tích trong công tác Hội và danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

BCH khóa XI Hội Nông dân thị xã ra mắt Đại hội

Phát huy những thành tích đã đạt được, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Sơn Tây lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 – 2028 với chủ đề “Đoàn kết – Trách nhiệm – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội khẳng định quyết tâm: Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất Hội Nông dân thị xã xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, góp phần xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Các tập thể được khen thưởng tại Đại hội

Đại hội đã bầu 21 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa mới và bầu 10 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Khuất Văn Sỹ tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới. Nhân dịp này, 35 tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023 vinh dự được Hội Nông dân TP Hà Nội, UBND thị xã và Hội Nông dân thị xã tuyên dương, khen thưởng/.

 

PHẠM HẢO - PHAN THANH