thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Cập nhật kiến thức về chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý
Ngày đăng 07/11/2023 | 14:09  | View count: 111

Sáng ngày 7/11, tại Trung tâm Chính trị thị xã, đồng chí Trần Anh Tuấn – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy Sơn Tây đã trực tiếp làm báo cáo viên truyền đạt chuyên đề về chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO tại Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý (đối tượng 4).

Đồng chí Bí thư Thị ủy trực tiếp làm báo cáo viên tại lớp bồi dưỡng

 

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên là cán bộ được quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 2025 – 2030 diện BTV Thị ủy quản lý được nghe Tiến sỹ Trần Anh Tuấn – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy truyền đạt các nội dung: Tổng quan về chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng; giới thiệu và lợi ích áp dụng TCVN  ISO 9001:2015; quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; những vấn đề thực tế và và kinh nghiệm áp dụng ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính…

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý Chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 9001:2015 đối với một đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo đơn vị đó có Hệ thống quản lý tốt về chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Thông qua chuyên đề cập nhật kiến thức về chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO giúp các cán bộ từ thị xã tới cơ sở nâng cao hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, từ đó chủ động áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy truyền đạt nội dung về quy hoạch chung thị xã Sơn Tây, là đô thị vệ tinh của Hà Nội với các chức năng chính là du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái, dịch vụ thương mại trên cơ sở bảo tồn di sản văn hóa truyền thống; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và quản trị của người cán bộ trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa gắn với cải cách hành chính…

Đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị sau khi hoàn thành các nội dung, chương trình của lớp bồi dưỡng, các học viên vận dụng tốt nhất những kiến thức đã được trang bị để áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội và thị xã Sơn Tây ngày càng giàu mạnh./.

 

                                                   Phan Thanh