thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III năm 2023
Ngày đăng 24/11/2023 | 09:10  | View count: 129

Sáng ngày 24/11, Trung tâm Chính trị thị xã phối hợp với các Ban đảng của Thị ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 80 đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn. Đồng chí Hà Việt Phong – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy – Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã thị xã tới dự.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập, quán triệt 10 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với chương trình bồi dưỡng đảng viên mới gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi chuyên đề bồi dưỡng đều được giảng viên lồng ghép những vấn đề thời sự, chính trị cần thiết, cơ bản, phù hợp với đối tượng nhằm giúp các học viên vận dụng kiến thức được học làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch, phấn đấu rèn luyện của bản thân.

Đây là chương trình bắt buộc mà mỗi đảng viên mới đều phải tham gia học tập trước khi được chuyển Đảng chính thức. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đồng chí đảng viên mới có được những kiến thức cơ bản về công tác xây dựng Đảng từ đó vận dụng lý luận chính trị, quan điểm của đảng vào thực tế công tác; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đây là lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới thứ 3 được Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức trong năm 2023. Kết thúc khóa học các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập theo quy định.

 

              Phan Thanh