thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây triển khai một số văn bản mới về công tác cán bộ và kiểm điểm, đánh giá đối với tổ chức đảng và đảng viên
Ngày đăng 24/11/2023 | 10:41  | View count: 173

Sáng ngày 24/11, Thị ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thị ủy về công tác cán bộ và kiểm điểm, đánh giá,xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023 cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị; các phòng ban, đơn vị; Bí thư, Phó Bí thư thường trực đảng ủy, Văn phòng đảng ủy xã, phường; Bí thư chi bộ cơ sở; thành viên tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; Đỗ Thị Lan Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban tổ chức Thị ủy quán triệt, triển khai Kế hoạch số 188-KH/TU ngày 6/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ các ban, ngành, sở thành phố và các quận, huyện, thị xã; Đề án số 34- ĐA/TU ngày 6-11-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc thành phố Hà Nội đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Quy định số 44-QĐ/TU, ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy về “Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy”; Quy định số 45-QĐ/TU, ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy “Về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý”; kế hoạch số 223 ngày 23/11/2023 của BTV Thị ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong đó nhấn mạnh những vấn đề quan trọng và điểm mới của các văn bản; cụ thể về quy định, tiêu chí đánh giá theo tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm; phương pháp, quy trình đánh giá công tác cán bộ và kiểm điểm, đánh giá đối với tổ chức đảng và đảng viên; việc xét khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên.

Việc kiểm điểm, phê bình, tự phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; đồng thời là căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và chất lượng đội ngũ cán bộ và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong kiểm điểm phải chủ động phát hiện, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để sửa chữa, khắc phục, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; phải lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể; gắn kết quả của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý với kết quả của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân các chi bộ cơ sở xong trước ngày 06/12/2023. Đối với các đảng bộ cơ sở hoàn thành kiểm điểm xong trước ngày 12/12/2023.

HOÀNG PHƯƠNG