thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Thị xã hoàn thành sơ tuyển sức khoẻ nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ
Ngày đăng 28/11/2023 | 07:37  | View count: 80

Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, đến nay Ban chỉ huy quân sự xã, phường, cơ quan đã hoàn thành sơ tuyển sức khoẻ cho nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, bước thứ 2 trong quy trình tuyển quân.

Thanh niên Trung Sơn Trầm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Để công tác sơ tuyển đạt kết quả, Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ thị xã tới cơ sở thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền như thông qua hội nghị thôn, tổ dân phố; các buổi sinh hoạt ở khu dân cư và trên hệ thống truyền thanh địa phương. Nhờ đó, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ có nhận thức đúng về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự và các hình thức xử phạt đối với các trường hợp vi phạm. Từ đó, đề cao trách nhiệm của công dân trong tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, không để xảy ra trường hợp trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, động viên, thanh niên tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự chấp hành nghiêm thời gian và yêu cầu khám. Việc khám sơ tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan đúng quy định. Kết quả toàn thị xã có 2.042 công dân tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, trong đó 768 công dân đủ điều kiện sức khỏe gọi điều khám tại thị xã. Tỷ lệ công dân đến sơ tuyển sức khỏe đạt 100%. Nhiều xã, phường có số thanh niên đạt sức khỏe cao như phường Phú Thịnh, Viên Sơn; xã Sơn Đông, Cổ Đông, Thanh Mỹ, Kim Sơn.

Trước đó, Ban chỉ huy quân sự các xã, phường đã hoàn thành công tác rà soát, phúc tra nắm nguồn.Tổng số công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ qua rà soát 6.000 công dân trong đó 1.205 công dân có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; 2.690 công dân miễn, tạm hoãn; 2.042 công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Để hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024, Ban chỉ huy quân sự các đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản của cấp trên về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; quản lý chắc số công dân đạt sức khỏe; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; động viên thanh niên phấn khởi, yên tâm lên đường nhập ngũ. Triển khai tốt các bước tiếp theo trong quy trình tuyển quân  gồm hoàn thiện hồ sơ, hiệp đồng với đơn vị nhận quân, chốt quân số, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. Theo kế hoạch, thời gian khám sức khỏe từ ngày 11/12/2023 đến 16/12/2023; chốt quân số từ ngày 2/1/2024 đến ngày 5/1/2024; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ từ ngày 1/2/2024, trao lệnh đến tay công dân xong trước ngày 7/2/2024.  

HOÀNG PHƯƠNG