thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Công bố quyết định thành lập Chi bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Sơn Tây
Ngày đăng 05/02/2024 | 16:13  | View count: 84

Ngày 5/2, Thị ủy Sơn Tây tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Chi bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Sơn Tây. Đồng chí Nguyễn Quang Hán – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã tới dự.

Lãnh đạo Thị ủy Trao Quyết định thành lập Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Sơn Tây

 

Thực Quyết định số 5958/ QĐ – UBND ngày 27 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Sơn Tây trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và thú y, Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật và Trạm Khuyến nông thị xã. Ngày 31/1/2024, Thị ủy Sơn Tây đã ban hành Quyết định số 732 – QĐ/TU về việc Giải thể Chi bộ Trạm Chăn nuôi và thú y, Chi bộ Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật và Chi bộ Trạm Khuyến nông Sơn Tây trực thuộc Thị ủy Sơn Tây. Đồng thời ban hành Quyết định số 733 – QĐ/TU ngày 31/1/2024 về việc thành lập Chi bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Sơn Tây với 19 đảng viên trên cơ sở giải thể Chi bộ Trạm Chăn nuôi và thú y, Chi bộ Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật và Chi bộ Trạm Khuyến nông Sơn Tây. Chỉ đinh đồng chí Nguyễn Thị Phương Anh – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Sơn Tây giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2024 - 2025

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Sơn Tây là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, khuyến nông tại địa phương. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND thị xã Sơn Tây về tổ chức, biên chế và hoạt động, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền. Việc thành lập Trung tâm trực thuộc UBND thị xã nhằm tạo điều kiện cho đầu tư tự động hóa, cơ giới hóa và hỗ trợ phát triển cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn.

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Hán – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã chúc mừng Chi bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Sơn Tây được thành lập, đồng thời đề nghị Trung tâm xây dựng chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng và tuyên truyền vận động cán bộ, nhân viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; điều lệ và các quy chế, quy định của Trung tâm, tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ khuyến nông tại địa phương, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh./.

               Phan Thanh