thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Thị xã thành lập Công đoàn khối dân vận
Ngày đăng 07/02/2024 | 09:11  | View count: 70

Ngày 6/2, Công đoàn cơ quan khối dân vận tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập, ra mắt BCH Công đoàn và hội nghị cán bộ công chức người lao động năm 2024.

Công đoàn cơ quan khối dân vận có 28 cán bộ, công chức, lao động hợp đồng. Năm 2023, cán bộ công chức, viên chức người lao động công đoàn cơ quan luôn có lập trường tư tưởng vững vàng và tuyệt đối trung thành với sự nghiệp đổi mới của Đảng, có ý chí vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao; năng động, sáng tạo, đổi mới cách thức làm việc, bám sát và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thị xã. Chất lượng công tác tham mưu, phục vụ được nâng lên; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ chú trọng, quan tâm chỉ đạo; chủ động nắm tình hình và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác kiểm tra, giám sát. Đời sống, các chế độ của cán bộ công chức, người lao động được quan tâm.

Ký giao ước thi đua tại hội nghị

Kết quả 100% cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện đều được công đoàn cơ quan tham gia đầy đủ, kịp thời… Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn các đại biểu đã phát biểu đóng góp làm rõ những tồn tại hạn chế trong  báo cáo tổng kết năm 2023 và đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Tại hội nghị đã công bố quyết định số 06 ngày 24/1/2024 của LĐLĐ thị xã về việc thành lập công đoàn và ra mắt BCH công đoàn cơ sở cơ quan khối dân vận gồm 5 đồng chí; đồng chí Nguyễn Quang Quý được bầu làm Chủ tịch công đoàn khối dân vận trên cơ sở chia tách từ công đoàn cơ quan Dân Đảng thị xã  thuộc Liên đoàn Lao động thị xã trực tiếp quản lý; đồng thời tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đoàn thể trong khối.

 

                                                                                   Diệp