thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Tăng cường giám sát hoạt động khai thác khoáng sản tại thị xã Sơn Tây
Ngày đăng 12/04/2024 | 11:11  | View count: 82

Sáng ngày 12/4, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU, ngày 2-3-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy, trọng tâm là công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố gắn với nội dung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường của Chương trình số 05- CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy đối với Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây.

Đ/c Bí thư Thị ủy Sơn Tây báo cáo tại hội nghị

Báo cáo của thị xã Sơn Tây cho thấy,việc triển khai Chỉ thị 13-CT/TU gắn với thực hiện Chương trình số 05- CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy, Chương trình số 06-CTr/TU ngày 21/12/2020 và Nghị quyết chuyên đề số 11-NQ/TU ngày 01/6/2021 của Thị ủy đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác quản lý khai thác tài nguyên nói chung, khai thác cát nói riêng luôn được quan tâm chỉ đạo. Các mỏ khoáng sản được đưa vào quy hoạch. UBND thị xã đã thực hiện tốt các biện pháp quản lý, bảo vệ, khai thác cát theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép. Hiện nay trên địa bàn thị xã cơ bản không có tình trạng khai thác cát trái phép. Việc tập kết, kinh doanh cát sỏi khu vực bãi bồi ven sông đã giảm nhiều so với trước cả về số hộ kinh doanh và quy mô chất thải. Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Thị xã không xảy ra vụ việc nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự liên quan đến khai thác khoáng sản.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai, thị xã Sơn Tây cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. Từ khi UBND thành phố ban hành Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 01/2/2013, UBND thị xã đã tập trung lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết các điểm tập kết, trung chuyển cát, sỏi. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện được do một số vướng mắc chồng lấn quy hoạch hành lang thoát lũ tại Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND thành phố Hà Nội, vướng mắc trong thực hiện quy định về thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất, quy định về đấu giá quyền thuê đất, việc áp giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất...Tình trạng lợi dụng đêm khuya khai thác trộm cát với quy mô nhỏ lẻ, lợi dụng giấy phép khai thác do tỉnh Vĩnh Phúc cấp để khai thác cát phục vụ hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh nhưng lại chuyển sang bán cho một số tàu cát thuộc địa bàn thị xã vẫn diễn ra…

Tại hội nghị, các thành viên đoàn giám sát đã nêu nhiều ý kiến nhằm giúp thị xã Sơn Tây thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 13-CT/TU.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên TW Đảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội ghi nhận những kết quả mà thị xã Sơn Tây đã đạt được trong việc triển khai Chỉ thị 13-CT/TU; đồng thời chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế còn tồn tại. Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân đi kèm với việc quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường tuần tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để tăng cường quản lý việc khai thác tài nguyên. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị thị xã Sơn Tây tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hoạt động khai thác khoáng sản, quản lý tài nguyên; quản lý khu vực ven sông một cách khoa học, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và bảo vệ tài nguyên môi trường. Đặc biệt, thị xã cần phối hợp chặt chẽ với với Công an thành phố và các vùng lân cận tăng cường tuần tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực này.

Đối với các kiến nghị của thị xã Sơn Tây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao các sở, ngành xử lý theo thẩm quyền.

                                     

                                                                                                    PHẠM HẢO