thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây - Dấu ấn một nhiệm kỳ
Ngày đăng 06/06/2024 | 08:37  | View count: 56

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thị xã phát động, triển khai đã có những bước phát triển mới, nhiều cách làm sáng tạo, hướng về cơ sở, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần quan trọng cùng cấp ủy chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Người dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”

Một trong những nét nổi bật của hoạt động Mặt trận trong nhiệm kỳ qua là vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Điều đó được thể hiện qua việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua rộng khắp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân dân. Trước hết, phải kể đến các phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", vận động Nhân dân tham gia hiến đất, hiến công để xây dựng giao thông nông thôn và các công trình dân sinh. Trong 5 năm qua, Nhân dân đã tự nguyện đóng góp trên 4,5 tỷ đồng tiền mặt, hiến 9.993m2 đất ; đóng góp 15.798 ngày công để xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội... MTTQ thực hiện tốt công tác giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua việc tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao tại xã Kim Sơn, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, qua đó góp phần đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời phản ánh trung thực nhận xét đánh giá của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Nhiều ngôi nhà đại đoàn kết đã được xây dựng

Phong trào “ Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được triển khai và đạt nhiều kết quả thiết thực.Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được tổ chức hàng năm trở thành hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút đông đảo các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng tham gia. Công tác quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ, Quỹ an sinh xã hội được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định. Trong 5 năm, quỹ “Vì Người nghèo” 2 cấp đã vận động trên 9,2 tỷ đồng, đã hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa 169 nhà; hỗ trợ 2.571 học sinh nghèo; hỗ trợ giống, vốn phát triển sản xuất, khám chữa bệnh và các hỗ trợ khác… với tổng số tiền hỗ trợ trên 10,1 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” cùng với sự chung tay của các tổ chức, cá nhân đã kịp thời hỗ trợ các hộ vươn lên trong cuộc sống, nhiều hộ thoát nghèo bền vững, đến nay trên địa bàn thị xã không còn hộ nghèo. Các hoạt động cứu trợ, nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ Nhân dân trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai và các hoạt động an sinh xã hội được Mặt trận và các tổ chức thành viên từ thị xã đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả.

 Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng đi vào chiều sâu. Bằng nhiều cách làm hay, thiết thực, cuộc vận động đã tạo được phong trào sâu rộng, chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân đối với việc sử dụng hàng Việt. Ban chỉ đạo cuộc vận động thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển các sản phẩm đã được xây dựng thương hiệu nhãn hiệu tập thể (bánh tẻ Phú Nhi, gà Mía Sơn Tây, mật ong Kim Sơn...), nhãn hiệu chứng nhận (tương, bánh gai Đường Lâm...); hỗ trợ các cơ sở sản xuất các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề đặc trưng của thị xã tham gia Hội chợ Festival nông sản, sản phẩm OCOP; Hội chợ kết nối nông sản thực phẩm an toàn do Thành phố tổ chức...Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đến việc cải tiến mẫu mã, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của người tiêu dùng.

   MTTQ thị xã đã khẳng định được vai trò quan trọng trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, điều đó được minh chứng rất rõ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Mặt trận các cấp trên địa bàn thị xã đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài thị xã với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình, tăng cường đoàn kết, lan toả tinh thần “Tương thân tương ái” trong công tác phòng chống dịch bệnh. Công tác tiếp nhận ủng hộ được triển khai có hiệu quả, đã vận động được trên 6,3 tỷ đồng tiền mặt và các hàng hóa, vật tư y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu ủng hộ công tác phòng chống dịch covid trên địa bàn.

Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức vui tươi, trang trọng 

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư và khẳng định vai trò quan trọng của công tác Mặt trận trong tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam;được Uỷ ban Mặt trận các cấp phối hợp tổ chức vui tươi, trang trọng với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hàng trăm xuất quà được trao tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tổ chức Ngày hội cùng nhiều tập thể, cá nhân, hộ gia đình được biểu dương khen thưởng vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng dân cư. Hoạt động thăm hỏi, động viên Ngày hội tại khu dân cư của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp đã thể hiện sự quan tâm, gần gũi, khích lệ nhân dân phát huy truyền thống xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

MTTQ các cấp đã phát huy vai trò quan trọng trong Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử được triển khai dân chủ, đảm bảo số lượng và thành phần cơ cấu; người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo đúng tiêu chuẩn, được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm. Thực hiện tốt chức năng giám sát trong quá trình triển khai các hoạt động bầu cử, kịp thời phát hiện những thiếu sót tại các địa phương để kiến nghị xử lý kịp thời. Tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử, kết quả tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,01%.

 Cũng trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ thị xã đã phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; Công tác tôn giáo, tín ngưỡng và đối ngoại nhân dân; Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới được MTTQ và các tổ chức thành viên duy trì, đạt hiệu quả tốt, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Với những kết quả đạt được, 5 năm liền Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã được MTTQ Việt Nam thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, MTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên đã để lại dấu ấn đậm nét và tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để Mặt trận tổ quốc thị xã tiếp tục tự tin vững bước vào một nhiệm kỳ mới. Với tinh thần “Đoàn kết- dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao vai trò của mặt trận tổ quốc trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Sơn Tây ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững./.

 

PHẠM HẢO - PHAN THANH