thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây tổng kết công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày đăng 07/06/2024 | 11:35  | View count: 91

Sáng ngày 7/6, BTV Thị ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo"; sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân”. Các đồng chí: Trần Anh Tuấn – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy; Nguyễn Quang Hán – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

 

Đại biểu HĐND thành phố tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thị xã Sơn Tây

Trong những năm qua, BTV Thị ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, phổ biến Chỉ thị, Quy định thông qua các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết, triển khai chương trình, nhiệm vụ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã. Tổ chức tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở lồng ghép triển khai Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân cho trên 10.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân từ thị xã tới thôn, tổ dân phố. UBKT Thị ủy tổ chức kiểm tra đối với đảng ủy 15 xã, phường về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thực hiện 8 cuộc giám sát đối với 13 tổ chức đảng, 15 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, UBND cấp xã trong thực hiện công tác cải cách hành chính, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thị xã tiếp 8.592 lượt công dân/5.328 vụ việc; không có khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp; nội dung khiếu nại tố cáo chủ yếu phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến công tác quản lý và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Về kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của UBND Thị xã Sơn Tây có 547 vụ khiếu nại, không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nổi cộm kéo dài tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không có vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo. Về kết quả xử lý, giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên, từ 2014 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhận 206 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có 184 đơn tố cáo, 22 đơn kiến nghị, phản ánh; không có đơn thư đông người, phức tạp, nổi cộm, kéo dài tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Các cơ quan khối tư pháp trên địa bàn Thị xã đã nhận 1.074 đơn, tỷ lệ giải quyết đạt trên 98%; không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Thị xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác đối thoại trước khi ban hành quyết định, thông báo kết luận, tăng cường công khai, dân chủ, đảm bảo giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định; chủ động nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, kịp thời phát hiện những vụ việc khiếu nại, tố cáo có dấu hiệu đông người, có tổ chức gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh, trật tự để có biện pháp giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng…

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị

Nhân dịp ngày, 18 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo" và 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân” được BTV Thị ủy tuyên dương, khen thưởng./.

 

PHẠM HẢO - PHAN THANH