thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Thị ủy Sơn Tây quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Ngày đăng 03/07/2024 | 09:09  | View count: 83

Sáng ngày 3/7, Trung tâm Chính trị thị xã phối hợp với các Ban đảng của Thị ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 65 đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn. Đồng chí Hà Việt Phong – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy – Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã thị xã tới dự.

Các đại biểu và học viên tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

 

Trong thời gian từ ngày 3/7 đến ngày 11/7, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được học tập, quán triệt 10 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nội dung học tập bồi dưỡng lý luận chính trị là một trong những điều kiện bắt buộc và cần thiết, quan trọng đảm bảo trước khi đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Chương trình bồi dưỡng giúp các đảng viên mới hiểu được về những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, về nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới thứ hai được Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức trong năm 2024. Kết thúc khóa học các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập theo quy định.

                                          Phan Thanh