thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Hội Nông dân thị xã Sơn Tây triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024
Ngày đăng 04/07/2024 | 11:07  | View count: 60

Sáng ngày 4/7, Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ sáu; sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết công tác Hội Nông dân 6 tháng đầu năm 2024

 

6 tháng đầu năm 2024, Hội Nông dân thị xã kết nạp 157 hội viên mới, phát triển quỹ hội tăng 370,9 triệu đồng. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp hội tích cực hưởng ứng với 7.859  hộ hội viên đăng ký đạt hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 4 cấp. Hội phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội duy trì 74 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 3.015  hội viên vay với tổng dư nợ đạt trên 143 tỷ đồng, cung ứng 84 tấn phân lân trả chậm cho hội viên nông dân kịp thời sản xuất. Bên cạnh đó, Hội nông dân các xã, phường tiếp tục xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể . Một số mô hình đạt kết quả cao như: mô hình chăn nuôi bò sữa, bò sinh sản ở phường Xuân Khanh, xã Kim Sơn cho thu nhập ổn định từ 70-150 triệu đồng/hộ/năm; chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản tại xã Sơn Đông, Thanh Mỹ với thu nhập đạt 60-80 triệu đồng/hộ/năm; sản xuất bánh tẻ Phú Nhi, sản xuất đồ gỗ và hàng nội thất ở xã Sơn Đông, Cổ Đông cho thu nhập từ 200-600 triệu đồng/hộ/năm; mô hình trồng rau an toàn tại phường Viên Sơn; chăn nuôi gà Mía tại xã Đường Lâm, Xuân Sơn; nuôi lợn an toàn sinh học tại xã Sơn Đông, Cổ Đông, Thanh Mỹ… Qua đó góp phần động viên hội viên nông dân tập trung nguồn lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thị xã tiếp tục tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội Nông dân các cấp, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi, tổ Hội gắn với công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học- kỹ thuật và công nghệ cho nông dân; hỗ trợ nông dân, nhất là về vốn, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục tham gia đảm nhận các nội dung, phần việc góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng các nguồn vốn vay ngân hàng và quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, giúp nông dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống.

BTV Hội Nông dân thị xã tặng hoa chúc mừng đồng chí Phùng Đăng Toàn tại hội nghị 

 

Ngay sau hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ sáu để thực hiện quy trình kiện toàn, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã khóa XI nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, thông qua hình thức bỏ phiếu kín, Ban Chấp hành Hội nông dân thị xã đã bầu đồng chí Phùng Đăng Toàn – Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội – Chi nhánh Sơn Tây vào ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã khóa XI nhiệm kỳ 2023 – 2028 với số phiếu bầu đạt 100%, theo đúng quy trình hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

 

     Phan Thanh