thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đô thị

Hội nghị giao ban công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Ngày đăng 04/10/2017 | 11:00  | View count: 130

Sáng ngày 4/10, UBND thị xã tổ chức hội nghị giao ban công tác giải vốn đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng, triển khai giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2017; thẩm định quyết toán dự án hoàn thành. Đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo thị xã kiểm tra công trình xây dựng Trạm y tế xã Kim Sơn

Năm 2017 tổng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản (XDCB) của thị xã là 548,104 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến tháng 9 thực hiện 271,357 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch; trong đó ngân sách thành phố giải ngân 10,4 tỷ đồng đạt 29% kế hoạch, vốn hỗ trợ có mục tiêu 129,064 tỷ đồng đạt 44% kế hoạch, ngân sách thị xã giải ngân 131,893 tỷ đồng đạt 60% kế hoạch. Đối với nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới và dồn điền đổi thửa, tổng kế hoạch vốn năm 2017 là 69,256 tỷ đồng, đã giải ngân 10,017 tỷ đồng đạt 22% kế hoạch, trong đó tập trung bố trí vốn cho xã Cổ Đông để hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Về kết quả duyệt quyết toán dự án hoàn thành, đến nay có 35 dự án đã hoàn thành công tác thi công và có hồ sơ quyết toán, 25 dự án đang trình UBND thị xã phê duyệt, 10 dự án đang thực hiện thẩm tra. Nguyên nhân dẫn đến công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng 9 tháng đạt tỷ lệ thấp do công tác quản lý dự án của các chủ đầu tư, nhà thầu còn hạn chế; một số công trình chủ đầu tư còn chậm chễ trong việc thực hiện thanh toán; một số dự án nhà thầu chậm triển khai thủ tục thi công các hạng mục; một số dự án điều chỉnh phát sinh các hạng mục thi công không có trong chủ trương đầu tư ban đầu được phê duyệt dẫn đến chậm trễ trong hoàn thiện các thủ tục giải ngân vốn…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban liên quan tiến hành rà soát đánh giá chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành tiến độ xây dựng theo đúng kế hoạch; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản đã ký kết; ưu tiên các dự án đã được duyệt để bố trí vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017./.

 

NGUYỄN TRANG