thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đô thị

Hội nghị giao ban công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Ngày đăng 24/11/2017 | 07:37  | View count: 901

Chiều ngày 23/11, UBND thị xã tổ chức hội nghị giao ban công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 10 tháng, triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo thị xã kiểm tra công trình xây dựng chợ xã Sơn Đông

Năm 2017, tổng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản (XDCB) của thị xã là 548,104 tỷ đồng. Kết quả giải ngân thanh toán đến ngày 18/11/2017 thực hiện 314,533 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch, trong đó ngân sách thành phố giải ngân 14,895 tỷ đồng đạt 40% kế hoạch; vốn hỗ trợ có mục tiêu giải ngân 144,331 tỷ đồng đạt 48% kế hoạch, ngân sách thị xã giải ngân 155,307 tỷ đồng đạt 70% kế hoạch. Đối với nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới và dồn điền đổi thửa, tổng kế hoạch vốn năm 2017 là 75,152 tỷ đồng, đã giải ngân 24,334 tỷ đồng ngân sách thị xã, trong đó tập trung bố trí vốn cho xã Cổ Đông hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Về kết quả duyệt quyết toán dự án hoàn thành, đến nay có 35 dự án đã hoàn thành công tác thi công và có hồ sơ quyết toán, trong đó có 25 dự án đang trình UBND thị xã phê duyệt, 10 dự án đang thẩm tra. Nguyên nhân dẫn đến công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng 10 tháng đạt tỷ lệ thấp do công tác quản lý dự án của các chủ đầu tư, nhà thầu còn hạn chế; một số công trình chủ đầu tư còn chậm chễ trong việc thực hiện thanh toán; một số dự án nhà thầu chậm triển khai thủ tục thi công các hạng mục; một số dự án điều chỉnh phát sinh các hạng mục thi công không có trong chủ trương đầu tư ban đầu được phê duyệt dẫn đến chậm trễ trong hoàn thiện các thủ tục giải ngân vốn…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước thực hiện hoàn trả tạm ứng và quyết toán đối với các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành theo đúng quy định. Các phòng, ban liên quan, UBND 15 xã, phường tiếp tục tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; thực hiện điều chuyển vốn các dự án; đôn đốc nhà thầu hoàn thành tiến độ xây dựng theo đúng kế hoạch; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản đã ký kết; ưu tiên các dự án đã được duyệt để bố trí vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 đề ra./.

 

PHAN THANH