thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đô thị

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Chi cục thuế thị xã
Ngày đăng 26/08/2022 | 08:38  | View count: 744

Ngày 25/8, Đảng ủy Chi cục thuế thị xã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chi ủy khóa mới

Chi cục thuế thị xã hiện có 39 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 2 Chi bộ trực thuộc. Chi bộ 1 gồm 21 đảng viên, Chi bộ 2 gồm 18 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Chi cục thuế thị xã, 2 chi bộ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể: Tập trung quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, xây dựng chương trình công tác trọng tâm gắn với việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Quan tâm, chú trọng giáo dục, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các Chi bộ luôn lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế, phí hàng năm: Năm 2020 thực hiện 469,5 tỷ đồng, đạt 106,5% dự toán pháp lệnh; năm 2021 thực hiện 474,1 tỷ đồng, đạt 136,2% dự toán pháp lệnh; ước năm 2022 là 165 tỷ 337 triệu đồng…

Triển khai phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Chi cục thuế thị xã đề ra nhiệm vụ, mục tiêu: lãnh đạo các đội thuế phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 100% đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển Đảng, tuyên truyền, giúp đỡ cho quẩn chúng hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng, điều lệ Đảng, có kế hoạch phân công giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng.

Ban chi ủy Chi bộ 2 ra mắt Đại hội

Đại hội các Chi bộ đã bầu Ban Chi ủy Chi bộ, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Đỗ Ngọc Dung được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ 1 và đồng chí Hoàng Anh Tuấn được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ 2.

                                             

                                                                                       PHẠM HẢO –  THÀNH CHUNG