thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đô thị

Xã Thanh Mỹ đủ điều kiện về đích nông thôn mới nâng cao
Ngày đăng 04/01/2023 | 20:58  | View count: 613

Chiều ngày 4/1, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội do đồng chí Ngọ Văn Ngôn - Phó Chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối xây dựng NTM thành phố làm trưởng đoàn đã tiến hành đánh giá, chấm điểm kết quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Thanh Mỹ.

Các sản phẩm chế biến sâu từ dược liệu của Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phúc Lâm (xã Thanh Mỹ)

Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã Thanh Mỹ thay đổi rõ rệt, đời sống sinh hoạt của nhân dân được nâng cao, kinh tế dần được phát triển, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được tăng cường bổ sung xây dựng mới, phát triển đồng bộ. Nhận thức của người dân được nâng lên, đồng tình hưởng ứng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 64,2 triệu đồng/người/năm. Xã không còn hộ nghèo. 100% đường giao thông liên xã, trục xóm, thôn được cứng hóa. 10/10 thôn đạt và duy trì danh hiệu văn hóa. 3 cấp học đều đạt chuẩn Quốc gia. Đến nay, theo kết quả tự đánh giá dựa trên 19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, xã có 16 tiêu chí đạt gồm: quy hoạch, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, giáo dục, văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, thu nhập, nhà ở dân cư, nghèo đa chiều, lao động, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, hành chính công, tiếp cận pháp luật, môi trường, chất lượng môi trường sống; 3 tiêu chí cơ bản đạt là giao thông, y tế, quốc phòng và an ninh. Tổng điểm xã tự chấm: 97,25/100 điểm. Tổng kinh phí đã thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao 190 tỷ 714 triệu đồng, trong đó ngân sách Thành phố 46 tỷ 016 triệu đồng (chiếm 24%), ngân sách cấp huyện 76 tỷ 198 triệu đồng (chiếm 40%), nhân dân đóng góp từ ngày công và hiến đất làm đường 68 tỷ 500 triệu đồng (chiếm 36%).

100% đường giao thông liên xã, trục xóm, thôn trên địa bàn xã Thanh Mỹ được cứng hóa

Sau khi khảo sát tình hình thực tế và tiến hành đánh giá, chấm điểm kết quả các tiêu chí, đoàn thẩm định thống nhất chấm điểm xã Thanh Mỹ đạt 96,25/100 điểm. Với số điểm này, xã Thanh Mỹ đủ điều kiện trình Hội đồng TP xem xét, đề nghị UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Ngọ Văn Ngôn - Phó Chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối xây dựng NTM thành phố đánh giá: một trong những thành công lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Thanh Mỹ là huy động được sự vào cuộc của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Người dân trở thành chủ thể được thụ hưởng và đóng góp quan trọng trong việc duy trì thành quả của xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị xã Thanh Mỹ và thị xã Sơn Tây tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đồng thời mong muốn chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, chú trọng nâng cao các tiêu chí về giao thông, y tế, quốc phòng và an ninh, tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần xây dựng địa phương ngày một đổi mới, phát triển toàn diện./.

                      Phan Thanh – Phạm Hảo