thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đô thị

Cụm thi đua số XII thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2023
Ngày đăng 31/01/2023 | 21:01  | View count: 515

Chiều 31/1, tại hội trường UBND thị xã, Cụm thi đua số XII thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2023

Cụm thi đua số XII thành phố Hà Nội gồm 7 huyện, thị xã: Sơn Tây, Phúc Thọ, Ba Vì, Quốc Oai, Đan Phượng, Thạch Thất và Hoài Đức. Năm 2022, thị xã Sơn Tây làm Cụm trưởng và huyện Thạch Thất làm Cụm phó. Ngay từ đầu năm 2022, Cụm thi đua số XII đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 nhằm thống nhất các nội dung hoạt động của cụm; tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022 với những nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao và gắn với chủ đề công tác năm 2022 của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Trong năm qua, 7 huyện, thị thuộc cụm đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng và tham gia đầy đủ, tích cực các phong trào thi đua do cụm đề xuất, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị trong cụm cũng đã có nhiều đổi mới, chủ động trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hằng năm. Các thành viên Hội đồng đã tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại các huyện, thị xã. Hoạt động của Cụm thi đua số XII có nhiều đổi mới và ngày càng thiết thực hơn.

Phát huy kết quả đã đạt được của phong trào thi đua yêu nước năm 2022, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Cụm thi đua số XII xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023.

Tại hội nghị, Cụm thi đua số XII nhất trí suy tôn và đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố trình UBND Thành phố tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 2 đơn vị gồm huyện Phúc Thọ và huyện Ba Vì, Cờ Thi đua xuất sắc của Thành phố cho 3 đơn vị gồm thị xã Sơn Tây, huyện Quốc Oai và huyện Đan Phượng, Bằng khen của Thành phố cho 2 đơn vị gồm huyện Thạch Thất và huyện Hoài Đức. Cụm thi đua số XII cũng đã nhất trí bầu huyện Thạch Thất đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng và huyện Hoài Đức đảm nhiệm vai trò Cụm phó năm 2023; ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2023.

 

 

PHẠM HẢO - HOÀNG PHƯƠNG