thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đô thị

HĐND thị xã giám sát Phòng Kinh tế
Ngày đăng 23/04/2024 | 12:36  | View count: 114

Sáng ngày 23/4, Đoàn giám sát của HĐND thị xã do đồng chí Trần Phạm Hùng - Ủy viên BTV Thị ủy – Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn tổ chức giám sát Phòng Kinh tế về công tác thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT, Công thương trên địa bàn thị xã từ tháng 1/2023 đến nay.

 

Đ/c Phó Trưởng Phòng Kinh tế báo cáo tại buổi giám sát

Theo báo cáo, trên địa bàn thị xã có tổng số 978 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT, Công thương giao cho phòng Kinh tế tham mưu, quản lý, trong đó có 475 cơ sở thuộc lĩnh vực ngành Công thương và 503 cơ sở thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp. Ngoài ra còn có 420 cơ sở kinh doanh tại các chợ. 17 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm đã đăng ký hồ sơ và được đánh giá 51 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao. Từ tháng 1/2023 đến nay, Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND thị xã triển khai 19 văn bản liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm lĩnh vực Nông nghiệp - Công thương; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, đào tạo, tập huấn các kiến thức liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng. Thị xã và các xã phường kiểm tra, giám sát 1452 lượt cơ sở, số lượt cơ sở đạt là 1341 (đạt tỷ lệ 92,3%), xử phạt vi phạm hành chính 33 cơ sở với số tiền 136.000.000 đồng. Nhiều chương trình, đề án, mô hình mới về sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được triển khai thực hiện như mô hình thử nghiệm bón khô dầu đậu tương cải tạo đất tại xã Kim Sơn, mô hình liên kết sản xuất trồng hoa đu đủ đực làm thực phẩm dược liệu xã Cổ Đông; mô hình trồng các loại dưa đảm bảo an toàn xã Xuân Sơn; mô hình sản xuất cúc chi an toàn tại xã Kim Sơn, xã Thanh Mỹ. Hỗ trợ hoàn thiện và đề nghị cấp mã số vùng trồng cho 03 vùng sản xuất trên địa bàn thị xã: vùng sản xuất lúa – xã Cổ Đông; vùng sản xuất sâm bố chính – xã Thanh Mỹ; vùng sản xuất rau an toàn – xã Xuân Sơn. Tại buổi làm việc, Phòng Kinh tế  đề nghị UBND thị xã bố trí tăng kinh phí phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; cập nhật, điều chỉnh quy hoạch khu giết mổ tại xã Thanh Mỹ để thu hút nhà đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung đảm bảo ATTP trên địa bàn thị xã. Đề nghị Đoàn giám sát HĐND thị xã kiến nghị đề xuất bổ sung 01 biên chế công chức kinh tế cấp xã phụ trách lĩnh vực an toàn thực phẩm và một số lĩnh vực khác về kinh tế.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Phạm Hùng - Ủy viên BTV Thị ủy – Phó Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị Phòng Kinh tế tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Kiểm soát thực phẩm, đặc biệt tại các chợ đầu mối, thường xuyên kiểm tra và kiểm tra đột xuất. Làm rõ vị trí, chức năng quản lý nhà nước của cấp xã, phường, cán bộ cơ sở. Những sự kiện lớn có liên quan đến đời sống người dân, Phòng Kinh tế phải là cơ quan đầu mối phối hợp với các ban Đảng, đoàn thể tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện. Tập trung đánh giá các đơn vị có sản phẩm OCOP, tránh để quá thời gian đánh giá theo quy định. Nghiên cứu những chính sách của Thành phố để áp dụng cho người dân. Định hướng sản xuất hàng hóa theo hướng chuỗi sản xuất, tiêu thụ tập thể để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đảm bảo việc thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và công khai các cơ sở không đảm bảo chất lượng lên các phương tiện thông tin truyền thông. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Sơn Tây. Đối với các kiến nghị của Phòng Kinh tế, đoàn giám sát ghi nhận và sẽ báo cáo BTV Thị ủy, HĐND, UBND thị xã xem xét giải quyết trong thời gian tới.

                                     PHẠM HẢO