thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đô thị

Dân vận khéo - “chìa khóa” trong công tác giải phóng mặt bằng tại thị xã Sơn Tây
Ngày đăng 05/07/2024 | 14:54  | View count: 46

Giải phóng mặt bằng (GPMB) được coi là một trong những “chìa khóa” quan trọng không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng mà còn tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thị xã Sơn Tây hiện đang triển khai hàng loạt các dự án, khối lượng giải phóng mặt bằng là rất lớn, đòi hỏi sự quan tâm chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và sự đồng lòng ủng hộ của người dân địa phương.

                      Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413

 

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 13/7/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2021-2025, UBND thị xã Sơn Tây đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong chỉ đạo thực hiện công tác GPMB các dự án thu hồi đất trên địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai và các quy định của Nhà  nước, thành phố Hà Nội, thị xã Sơn Tây về quản lý, sử dụng đất đai, tăng cường xử lý các vi phạm về đất  đai, công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thông báo công khai các quy định về quy hoạch sử dụng đất, các văn bản liên quan đến công tác GPMB tại trụ sở  UBND phường, xã và nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự  án đầu tư xây dựng thị xã đã thành lập phòng, tổ GPMB, phân công nhiệm vụ cho từng  viên chức phụ trách các dự án cụ thể để tổ chức, phối hợp thực hiện công tác GPMB. Bên cạnh đó, UBND thị xã chỉ đạo sát sao, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong công tác  GPMB qua chế độ thông tin báo cáo hàng ngày của các phòng, ban, đơn vị, xã,  phường nơi có dự án thu hồi đất. Đảng uỷ các xã, phường nơi có dự án trọng điểm đã ban hành Nghị quyết về  tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác GPMB; kế hoạch phát động thi đua thực hiện công tác GPMB.

Cùng với đó, UBND thị xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã xây  dựng Đề án số 595  ngày 27/12/2021 “Nâng cao chất lượng, hiệu quả  tuyên truyền, vận động Nhân dân và tổ chức giám sát thực hiện công tác hỗ trợ, bồi  thường GPMB các dự án trên địa bàn thị xã Sơn Tây, giai đoạn 2022-2025”. Ban Dân vận Thị ủy đã ban hành Chương trình số 10  ngày 09/10/2023 phối hợp với  Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã thực hiện công  tác dân vận trong GPMB trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Đặc biệt, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, các cấp, các ngành liên quan của thị xã đã tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tăng cường đối thoại với các hộ dân chưa đồng thuận để giải thích, làm rõ, tăng sự đồng thuận trong nhân dân. Kết quả trong 3 năm qua, MTTQ thị xã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản hiện hành của Trung ương và Thành phố quy định về công tác GPMB cho 200 cán bộ thôn, tổ dân  phố trực tiếp làm công tác tuyên truyền vận động. Các xã, phường tổ chức  163 buổi tuyên truyền cho 3.087 người tham dự, thành lập 37 tổ tuyên truyền với 249  thành viên tới hộ gia đình vận động thuyết phục được 795 hộ, bàn giao được 99.809  m2. Tổ chức 57 buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân  dân, qua đó lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để giải quyết kịp thời  vướng mắc trong công tác GPMB.

Kết quả giai đoạn 2023-2024 , UBND thị xã thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB 22 dự án với tổng diện tích thu hồi đất 58,847 ha của 1.091 hộ gia đình, cá nhân. UBND thị xã đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB và chi  trả kinh phí  bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với 1.143 hộ gia đình, cá nhân và 07 tổ chức; tổng diện tích  đất thu hồi 18,915 ha; tổng kinh phí đã chi trả 125 tỷ 793 triệu đồng thuộc các dự án: Cải tạo nâng cấp  phát huy giá trị Đầm Đượng - xã Xuân Sơn; xây dựng hạ tầng kỹ thuật (HTKT) khu đấu giá quyền sử dụng đất (QSD) đất khu Dộc Vang - xã Đường Lâm; xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phường Viên Sơn; cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 413, 414; cải tạo nạo vét hồ lớn và làm đường dạo ven  hồ phường Phú Thịnh….  Thị xã Sơn Tây cũng đã hoàn thành công tác GPMB 05 dự án: Cải tạo nâng cấp đường từ ngã 5 cổng Ô đi  Phù Sa; Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh từ Vai Đá đi sông Hang; xây dựng HTKT khu Đồng  Ngòi, xã Đường Lâm; nâng cấp trạm bơm Phù Sa; xây dựng trụ sở làm việc đồn Công an  xã Thanh Mỹ, đồn Công an xã Xuân Sơn; đồng thời cơ bản hoàn thành GPMB các dự án như: xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất khu Khoang Nội-Gò Miếu, phường Trung Hưng; khu đấu giá QSD đất Đồi Bông-Dộc Nứa phường Viên Sơn; cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 418; đường từ phố Quang Trung đi Đền Và; cải tạo đường rãnh thoát nước Cống Chương…

Tuy nhiên, công tác GPMB tại một số dự án, nhất là dự án trọng điểm còn gặp khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ GPMB. Nguyên nhân có nhiều, song chủ yếu là do: Việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất không có giấy tờ gặp nhiều khó khăn do các giấy tờ lưu giữ về việc giao đất, quản lý đất đai thời kỳ trước bị thất lạc, một số giấy tờ không có dấu, chữ ký, giao đất trái thẩm quyền, không có quyết định giao đất, các giấy tờ chứng minh nộp tiền sử dụng đất... Bản đồ dải thửa đất nông nghiệp 299 đo đạc năm 1985 không thể hiện đầy đủ các thửa đất, loại đất dẫn đến khó khăn trong quá  trình xác nhận vị trí, diện tích và hình thể các thửa đất, bản đồ 2003 có sự sai lệch về tim tuyến ở một số tờ bản đồ. Một số hộ dân có diện tích đất thu hồi ít, chủ sử dụng đất chuyển nhượng qua nhiều chủ do vậy khó khăn trong việc thu thập hồ sơ để thực hiện các quy trình GPMB. Một bộ phận người dân có nhận thức về công tác GPMB còn hạn chế nên thiếu  sự hợp tác trong quá trình triển khai thực hiện thủ tục thu hồi đất, do vậy mất nhiều thời  gian từ khâu kiểm đếm bắt buộc đến khâu cưỡng chế thu hồi đất. Từ đó làm ảnh hưởng lớn tới tiến độ dự án, giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là ảnh hưởng tới đời sống dân sinh như môi trường, ngập úng, khói bụi, trật tự an toàn giao thông gây cản trở việc đi lại của người dân.

 Xác định công tác dân vận là giải pháp “mềm”, “đi trước, mở đường” nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, đưa chính sách bồi thường “đến gần” với người dân, hạn chế phát sinh khiếu nại... Trong thời gian tới, thị xã Sơn Tây tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đất đai, xây dựng. Đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Tổ chức đối thoại với các hộ dân để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bất cập; thực hiện nghiêm việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, chống đối, không chấp hành quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, các cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã tới cơ sở nơi có các công trình, dự án đi qua, đã và đang tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cùng với quyết tâm của hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao mặt bằng thi công các dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn Sơn Tây ngày càng phát triển.

 

 

 

 

 Phan Thanh