thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Kim Sơn tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền năm 2022
Ngày đăng 04/01/2023 | 11:05  | View count: 154

Sáng ngày 4/1, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Kim Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, công tác chính quyền năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Các tập thể được khen thưởng 

Năm 2022, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Kim Sơn tập trung tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của đảng, đặc biệt các chương trình công tác của Thành ủy, Thị ủy; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, cơ cấu kinh tế của xã tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Tổng thu ngân sách xã ước đạt 8,6 tỷ đồng, đạt 142,64 % KH; thu thuế đất phi nông nghiệp đạt trên 80 triệu đồng, đạt 62,24 % KH; tổng sản lư­ợng lương thực đạt 1.206,8 tấn. Văn hóa xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, chính quyền được quan tâm đẩy mạnh. Hoạt động MTTQ và các đoàn thể không ngừng được củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Đảng ủy xã Kim Sơn đặt ra 19 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu thu ngân sách vượt 5% chỉ tiêu thị xã giao; tổng sản lượng lương thực đạt 1.200 tấn; tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 92%; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm…

Các cá nhân được khen thưởng

Nhân dịp này, 89 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng đảng, thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 được Đảng ủy, UBND xã khen thưởng.

HOÀNG PHƯƠNG