thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Hội phụ nữ Sơn Lộc phát động và ký kết phong trào thi đua năm 2023
Ngày đăng 06/01/2023 | 17:02  | View count: 153

Chiều ngày 6/1, Hội phụ nữ phường Sơn Lộc tổ chức hội nghị phát động và ký kết phong trào thi đua năm 2023.

Trong năm 2022, Bám sát chỉ đạo của Hội LHPN Thành phố Hà Nội và Hội LHPN thị xã, Hội phụ nữ phường Sơn Lộc đã chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ cơ sở khắc phục khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của hội, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế.  Các phong trào thi đua yêu nước hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Hội và đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường, như Phong trào thi đua: “ An toàn thực phẩm”, “ Phòng chống rác thải nhựa”, “Xây dựng và giữ gìn thôn xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “ Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh” gắn với phong trào đoạn đường phụ nữ nở hoa, nhà văn hóa điểm sinh hoạt cộng đồng xanh – sạch – đẹp – thân thiện với môi trường.

Các cá nhân có thành tích được khen thưởng tại hội nghị

Tại hội nghị, Hội phụ nữ phường đã phát động và ký kết phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ gồm 20 chỉ tiêu cụ thể với chủ đề “Phụ nữ Sơn Lộc đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao cán bộ Hội cơ sở”.

Nhân dịp này, 8 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào thi đua năm 2022 được biểu dương khen thưởng.

Diệp