thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Xuân Sơn quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII
Ngày đăng 24/02/2023 | 09:23  | View count: 64

Sáng ngày 24/2, Đảng ủy xã Xuân Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyê truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Các đại biểu tiếp thu nội dung hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hà Việt Phong – Uỷ viên Ban Thường vụ Thị ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã  truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bao gồm: Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Việc học tập, nghiên cứu nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII dược đổi mới theo hình thức kết hợp nghiên cứu, học tập, quán triệt tại hội nghị với tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên. Trong đó sau khi tiếp thu nội dung quán triệt tại hội nghị, đại diện đảng viên các chi bộ đã thảo luận, đóng góp ý kiến nêu rõ việc nhận thức về các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đề xuất một số giải pháp giúp xã thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Sau hội nghị, cán bộ đảng viên các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền thông qua sinh hoạt cấp ủy chi bộ, sinh hoạt tổ chức đoàn thể; vận dụng, quán triệt, triển khai thực hiện tại cơ sở một cách thiết thực, hiệu quả góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

HOÀNG PHƯƠNG