thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Quang Trung lần thứ V
Ngày đăng 03/03/2023 | 10:43  | View count: 171

Trong 2 ngày 2 và 3/3, Hội Nông dân phường Quang Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí Khuất Văn Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội

Hội Nông dân phường Quang Trung hiện có 241 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 2 chi hội, 2 tổ hội nghề nghiệp và 2 tổ hợp tác. Với phương châm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, sát hội viên, nông dân và tình hình thực tiễn ở địa phương; các cấp hội nông dân thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của hội; tăng cường hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức cảnh giác cách mạng; cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của nông dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng và Nhà nước. Trong nhiệm kỳ qua, Hội có 178 lượt hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tạo việc làm tại chỗ cho 35 lượt lao động; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ HTND các cấp với tổng số nguồn vốn là 2 tỷ 758 triệu đồng cho 57 hộ vay để kịp thời hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu, thoát nghèo. Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, nhiều tập thể, cá nhân của Hội vinh dự được các cấp, các ngành khen thưởng.

Tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội

 

Với chủ đề “Đoàn kết – Trách nhiệm – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân phường Quang Trung khóa V đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, thị xã, phường; Nghị quyết, chương trình công tác Hội, quy định của địa phương đến 100% chi hội và rộng rãi đến hội viên, nông dân.Mỗi năm kết nạp từ 5 hội viên trở lên, 100% chi hội hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% chi hội có quỹ Hội, tăng trưởng đạt 30 triệu đồng/năm. Tuyên truyền đến 100% chi hội và hội viên nông dân tham gia phong trào thi đua SXKD giỏi, có 60-65% hộ đăng ký, cuối năm bình xét có từ 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi 4 cấp.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa mới và bầu 4 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Phùng Thị Thu Hương được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

                                                             

                                                                                                           PHẠM HẢO – PHAN THANH