thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Thanh Mỹ sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã
Ngày đăng 03/03/2023 | 15:33  | View count: 69

Sáng ngày 3/3, Đảng ủy xã Thanh Mỹ tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Thị Lan Hương - Ủy viên BTV – Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy tới dự.

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Đảng bộ xã Thanh Mỹ hiện có 535 đảng viên, 15 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, trong nửa đầu nhiệm kỳ, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid -19 nhưng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ xã đến thôn đã đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng ủy xã đã ban hành 73 Nghị quyết, 20 kế hoạch, 8 chương trình về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác phòng chống thiên tai…  Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình chuyên đề số 10-CTr/TU, ngày 21/12/2020 của Thị ủy Sơn Tây về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thị xã trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền Thân thiện – Trách nhiệm – Vì dân giai đoạn 2021-2025”.  Kết nạp được 23/40 đảng viên mới, đạt 57,5% chỉ tiêu phấn đấu cả nhiệm kỳ. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quết đã đề ra, riêng năm 2022 tổng thu nhập toàn xã là 747 tỷ đồng (đạt 100,4% KH), thu nhập bình quân đầu người đạt 64,2 triệu đồng/ người/ năm, thu ngân sách đạt 1 tỷ 736 triệu đồng (đạt 157%KH). Xã không còn hộ nghèo. Trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã đạt 94,25 điểm, đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng của Thành phố quyết định.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2025 đã được Đại hội Đảng bộ xã xác định là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân, chủ động, tích cực khai thác tốt mọi nguồn lực để xây dựng, phát triển kinh tế một cách toàn diện gắn với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phấn đấu hoàn thành xây dựng xã Thanh Mỹ đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024 và tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, 15 tập thế, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng ủy xã Thanh Mỹ tuyên dương, khen thưởng.

 

PHẠM HẢO

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới