thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Quang Trung sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 15/03/2023 | 19:52  | View count: 55

Chiều ngày 15/3, Đảng ủy phường Quang Trung tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Trần Anh Tuấn - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy, Lê Đại Thăng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã tới dự.

Các tập thể được khen thưởng 

Đảng bộ phường Quang Trung có 14 chi bộ trực thuộc, với 556 đảng viên. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình kinh tế của phường phát triển đúng hướng và có mức tăng trưởng khá, thu ngân sách hàng năm tăng cao; lĩnh vực dịch vụ - thương mại phát triển nhanh; các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh được quan tâm chỉ đạo, tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phường phát triển nhanh, mạnh và vững chắc. Tổng thu ngân sách đạt phường đạt trên 30 tỷ đồng. Thu nhập bình quân hằng năm đạt trên 10 tỷ đồng, vượt so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Tỷ lệ gia đình văn hóa bình quân đạt 94,54%. 8/8 tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 100%. Hằng năm, phường đạt danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Năm 2021, 2022 UBND phường đã tiến hành giảm 100% số hộ nghèo. Đến nay trên địa bàn phường không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được tăng cường. Hoạt động MTTQ và các đoàn thể được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả hoạt động. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Hàng năm Đảng bộ phường luôn được Thị ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2022 được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mục tiêu từ nay đến năm 2025, toàn phường phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và quỹ phòng chống thiên tai theo kế hoạch được giao. Hoàn thành 100% chỉ tiêu về y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình. Duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 93,5% trở lên. Giảm số hộ cận nghèo theo tiêu chí mới. Duy trì tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" là 93 % trở lên. Duy trì 75% trở lên Tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa”. Thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của UBND trong công tác quản lý nhà nước. Phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (đối với chi bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn), 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (đối với các chi bộ tổ dân phố); Đảng bộ phường đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các cá nhân được khen thưởng

Nhân dịp này, 19 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng ủy phường khen thưởng./.

HOÀNG PHƯƠNG