thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Xuân Sơn khai mạc huấn luyện dân quân năm 2023
Ngày đăng 16/05/2023 | 15:01  | View count: 132

Sáng ngày 16/5, Đảng ủy – UBND, Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Sơn tổ chức khai mạc huấn luyện năm 2023 cho 58 chiến sỹ dân quân xã.

Các đại biểu tham dự khai mạc

Trong thời gian từ ngày 16/5 đến 28/5, lực lượng dân quân xã được giáo dục chính trị, pháp luật với các nội dung cơ bản của pháp luật dân quân tự vệ và một số văn bản hướng dẫn thi hành; diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nước ta; tham gia huấn luyện quân sự với kỹ thuật quân sự chung, kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ bộ binh gồm kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn, mìn, thuốc nổ, vũ khí tự tạo; chiến thuật từng người. Kết thúc huấn luyện, phấn đấu 100% quân số đạt yêu cầu, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đợt huấn luyện nhằm nâng cao trình độ nhận thức chính trị, kỹ chiến thuật, tác phong, kỷ cương, kỷ luật cho lực lượng dân quân xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./. 

HOÀNG PHƯƠNG