thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Sơn Tây đối thoại giữa lãnh đạo UBND thị xã với các tổ chức, cá nhân về thực hiện thủ tục hành chính lần thứ hai năm 2023
Ngày đăng 08/11/2023 | 10:29  | View count: 102

Sáng 8/11, UBND thị xã tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND thị xã với các tổ chức, cá nhân về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn lần thứ hai năm 2023. Đồng chí Nguyễn Viết Đạt – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, thị xã tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác CCHC, giải quyết TTHC, kiểm soát TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của thị xã và các xã, phường. Việc ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC và chỉ đạo, điều hành tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần hiện đại hóa nền hành chính nhà nước ở địa phương. Việc rà soát, ban hành các văn bản; kiện toàn công chức tại Bộ phận một cửa, cơ sở vật chất và các yêu cầu theo quy định được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu của người dân khi thực hiện giao dịch. Kết quả, tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị xã tiếp nhận 4.874 hồ sơ. Đã giải quyết: 4.755 hồ sơ, trong đó đúng hạn, 4.755 hồ sơ, đạt 100%, không có hồ sơ quá hạn. Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các xã, phường đã tiếp nhận 36.734 hồ sơ. Đã giải quyết: 36.730 hồ sơ, trong đó đúng hạn là 36.730 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Việc niêm yết, công khai các TTHC được thực hiện nghiêm, đúng quy định tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện TTHC.

Công dân Trung Sơn Trầm phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị đối thoại, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, đại diện cá nhân đã có giao dịch thủ tục hành chính tại các phòng, ban chuyên môn của thị xã và xã, phường phát biểu ý kiến tập trung vào các vấn đề: Vướng mắc, khó khăn trong giải quyết TTHC lĩnh vực đăng ký quyền sử dụng đất; việc cho, tặng thừa kế, chia tách thửa, việc chồng lấn bản đồ địa chính qua các thời kỳ; việc thu thuế đất sử dụng phi nông nghiệp còn nhiều bất cập; việc liên thông giữa các thủ tục hành chính; một số TTHC còn rườm rà, cần có sự thống nhất giữa các phòng, ban chuyên môn; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu kết luận hội nghị

Các ý kiến phát biểu của công dân được lãnh đạo UBND thị xã, các phòng, ban chuyên môn, đại diện UBND các xã, phường liên quan tiếp thu, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

Thông qua đối thoại nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức được tham gia phát biểu ý kiến và nêu những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ hành chính công; hướng tới mục tiêu đem lại sự hài lòng và tiện ích cho người dân trên địa bàn./.

Diệp