thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Đại hội đại biểu MTTQ phường Viên Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày đăng 08/03/2024 | 11:10  | View count: 147

Trong hai ngày 7 và 8/3, Ủy ban MTTQ phường Viên Sơn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024-2029 với sự tham dự của 88 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phạm Thị Tô Xuân - Ủy viên BTV – Trưởng Ban Dân vân Thị ủy; Nguyễn Thị Vân – Ủy viên BTV – Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây.

Ra mắt Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Viên Sơn khóa mới tại Đại hội

Báo cáo chính trị và các tham luận tại Đại hội đã khẳng định, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Viên Sơn đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Chủ động nắm tình hình nhân dân, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ qua đã giúp được 35 hộ thoát nghèo, đến nay, phường chỉ còn 1 hộ nghèo, 27 hộ cận nghèo, 7/7 tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 97,7%.

Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên của phường đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ mỗi cộng đồng dân cư. Cùng với đó, Mặt trận luôn tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào việc xây dựng các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn; giúp cấp ủy, chính quyền xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh từ cơ sở, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn...

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Đại hội

Với chủ đề “Phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, xây dựng phường Viên Sơn giàu đẹp, văn minh”, Đại hội đã thống nhất chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029 với 6 chương trình và các giải pháp thực hiện. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Viên Sơn nhiệm kỳ 2024-2029 kêu gọi các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng phường ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững. 

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Viên Sơn khóa mới gồm 37 ủy viên và 7 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây khóa XXI. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân tái cử chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Viên Sơn.

Nhân dịp này, 17 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 – 2024 được Ủy ban MTTQ thị xã, UBND phường và UBMTTQ phường Viên Sơn tuyên dương, khen thưởng./.

 

                                                                  PHẠM HẢO – PHAN THANH